Zawor bezpieczenstwa glikol

multivac c500Multivac - pakowarki próżniowe Polkas

Głównym celem montażu zaworu bezpieczeństwa jest zapewnienie rozmaitych urządzeń przed nagłym skokiem ciśnienia powyżej dopuszczalnego ciśnienia roboczego. Projektant dobiera konstrukcję, czyli typ zaworu też jego właściwą ilość. Otóż typ zaworu bezpieczeństwa zależy od rodzaju płynu wewnątrz aparatury (gaz, ciecz, para wodna, powietrze etc.), a stanowi ponad zależne z jego parametrów i sposobie zabezpieczanego urządzenia. I wielkość zaworu jest całkowicie połączona z wymaganą przepustowością, która oznacza ilość strumienia płynu, jaki musi przepłynąć przez dany zawór bezpieczeństwa. Wszystkie zasady doboru zaworu bezpieczeństwa dla kotłów wodnych są omówione w przepisach Urzędu Dozoru Technicznego.
Zadaniem zaworów bezpieczeństwa jest gwarancja urządzeń i rurociągów przed niepomyślnymi skutkami gwałtownego wzrostu ciśnienia, które potrafi doprowadzić do właściwych uszkodzeń. Z kolei najczęstszymi przyczynami powstawania zbyt wielkich ciśnień są uderzenia wodne oraz awarie armatury odcinającej bądź urządzeń automatycznej regulacji.

Rodzaje zaworów
Zawory bezpieczeństwa ze powodu na system działania, można podzielić na dwa rodzaje:

 

Zawory niskociśnieniowe – wykorzystywane jako urządzenia zabezpieczające przed skutkami powstania tzw. uderzenia hydraulicznego.
Zawory wysokociśnieniowe – w ramach tej kategorii wyróżnia się zawory bezpieczeństwa dwojakiego typu;

 

zawory ciężarkowe – gdzie siła dociskająca grzybek do centra zaworu wywierana jest poprzez ciężar,
zawory sprężynowe – nacisk na grzybek wykonywany jest przez sprężynę zamontowaną wewnątrz zaworu.

W relacje od typu konstrukcji, wysokociśnieniowe zawory bezpieczeństwa typu ciężarkowego można podzielić znowu na dźwigniowe i bezdźwigniowe. W zaworze bezpieczeństwa typu bezdźwigniowego ciężar zlokalizowany jest współosiowo na trzpieniu wyprowadzonym w istocie grzybka. Wówczas warunkiem otwarcia zaworu bezpieczeństwa jest zrównoważenie siły ciężkości robiącej na ciężar oraz siły parcia wody czy powietrza wpływającej na grzybek. I w zaworach dźwigniowych ciężarek otrzymuje się na ramieniu dźwigni, i otwarcie zaworu jest po zrównoważeniu momentów sił ciężkości i parcia liczonych względem osi dźwigni.