Zastosowanie dozownikow celkowych

Dozownik celkowy ma za zadanie odbierać pyły a także materiał sypkie. Przedmiotowe substancje odbierane są między innymi z filtrów, odpylaczy czy też silosów. Dozownik celkowy stanowi bardzo szczelne zamknięcie zbiorników. Dotyczy to zbiorników, które pracują przy ciśnieniu całkiem innym od atmosferycznego. Dozowniki celkowe powinny być wykonywane ze stali nierdzewnej. Ich budowa nie jest skomplikowana, gdyż przedmiotowe urządzenie składa się z korpusu, wirnika oraz napędu.


Prosta budowa pozwala na to, że prace konserwacyjne są minimalne. Użytkowanie omawianych urządzeń jest niemal bezawaryjne. Głównymi cechami dozowników celkowych jest przede wszystkim to, iż pozwalają na niezmiernie szczelne zamknięcie zbiornika pyłu. Ponadto przedmiotowe urządzenie pozwala na odseparowanie ciśnieniowe instalacji a także bardzo dobre dozowanie materiału.
Zastosowanie opisywanych dozowników celkowych jest niezmiernie szerokie. Można tu mówić między innymi o przemyśle chemicznym, gdzie dozowniki celkowe stosuje się do substancji pylistych i proszkowych. Natomiast w przemyśle drzewnym dozowniki celkowe stosuje się podczas odbioru zrębek, trocin, pyłów. Dozowniki celkowe w przemyśle spożywczym dają możliwość dozowania objętościowego produktów ziarnistych, rozdrobnionych oraz pylistych. Inne zastosowanie dozowników celkowych pozwala na zastosowanie ich między innymi jako filtrów workowych, cyklonów oraz silosów.
Działanie dozownika celkowego nie jest skomplikowane. Sypki materiał wypadający ze zbiornika przez otwór wylotowy przemieszcza się w celkach między łopatkami wirnika w kierunku otworu wylotowego.
Ze względu na fakt, iż na rynku istnieje bardzo wiele modeli a także wiele rodzajów dozowników celkowych, ich zastosowanie jest nieograniczone i przeznaczone są do realizacji bardzo wielu zadań.