Zasady bezpieczenstwa w czasie zabaw zimowych

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w rejonie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z poradą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest faktem prawnym Unii Europejskiej, rozmawiającym o standardach, jakie muszą spełnić produkty wprowadzane w okolicach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie każde dania stworzone na obszarze Unii Europejskiej niebezpieczne powinny być współpraca z zasadą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj zastosowanych materiałów, a także zastosowaną konstrukcję. Urządzenia wykonujące tą radę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację zagrożeń i dodawanie oznaczeń dla danego towaru odpowiedzialny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko branymi w przemyśle. Głównie dostarczają do przechowywania drobnych cząstek pyłów. Między innymi wykorzystywane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze bierze się także przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności produktów w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W czasie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym stanowi podobne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy pracy urządzenia. W dokumentacji winnym istnieć dodatkowo zawarte będące informacje: rodzina i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dobrać do warunków konkretnego przedsiębiorstwa i kłaść na miarę jego oferty skutecznych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo prosty w zestawieniu do zagrożeń wykonanych przez wybuchy.