Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe muszą być stosowane na mocy unijnej dyrektywy atex. Jednym z rodzajów zabezpieczeń przeciwwybuchowych jest bezpłomieniowe odpowietrzanie.

Odpowietrzniki bezpłomieniowe to urządzenia, które mają zapobiegać przedostawaniu się płomienia do wnętrza pomieszczenia. Dzięki zaworowi blokującemu następuje zablokowanie strefy wybuchu.

W wyniku bezpłomieniowego odpowietrzania możliwa jest ochrona i zabezpieczenie aparatów procesowych przed negatywnymi i często tragicznymi skutkami wybuchów. W obrębie procesu bezpłomieniowego odpowietrzania dokonuje się zmniejszenie poziomu ciśnienia wybuchu w przestrzeni aparatów, aż do takiego poziomu, który można uznać za bezpieczny. W momencie kiedy ciśnienie uzyskuje określoną wartość otwierają się panele odciążające lub klapy przeciwwybuchowe. Ich otwarcie oznacza wyprowadzenie do otoczenia nadmiernego ciśnienia, płomienia, produktu niespalonego oraz spalonego.

Odpowietrzanie bezpłomieniowe z powodzeniem może być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych, z uwagi na to, że skutki pożaru nie będą się przedostawały poza chroniony aparat.

W zakresie bezpłomieniowego odpowietrzania może być stosowanych kilka różnych rodzajów urządzeń. Zalicza się do nich jednowarstwowy panel odciążający oraz trójwarstwową płytkę bezpieczeństwa. Każde z tych urządzeń znajduje się w praktycznym użyciu. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje zastosowanie w branży spożywczej oraz przemysłowej. Urządzenie jest powszechnie wykorzystywane w procesie sterylizacji. Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa również znajduje się w powszechnym użyciu. Zabezpiecza przed wybuchem poprzez zmniejszenie ciśnienia lub próżni.