Zabezpieczenia maszyn i urzadzen

Każda firma zobowiązana jest do pamiętania o zabezpieczenie naszych pracowników. W szczególności mówi to przedsiębiorstw, jakie w swojej role korzystają z trudnych materiałów. Zdrowie oraz bycie ludzi robiących w takich warunkach powinno stanowić przez pracodawcę wyjątkowo chronione.

"Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, powiązanych z łatwością nastąpienia w pomieszczeniu pracy atmosfery wybuchowej" oczekuje na pracodawcy opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem (explosion protection documents). Działa to rzeczywiście tylko przedsiębiorstw, w których dawane są łatwopalne materiały, mogące wytwarzać atmosfery wybuchowe z powietrzem. Do takich substancji mogą należeć również ciecze, gazy, jak również pewnie rozdrobnione ciała stałe, czyli pyły.

instalacje gaśnicze gazowe Zobacz naszą stronę www

Stosując niebezpieczne, łatwopalne substancje, z którymi styczność są pracownicy, chodzi w pierwszej kolejności określić pomieszczenia zagrożone wybuchem. Jeśli takowe zostaną już wskazane, należy się użyć do wspomnianego we wstępie Rozporządzenia Ministra.

Mówi ono o tym, jakie materiały powinien zrobić pracodawca. Paragraf 4.4 Rozporządzenia, informuje o tym, że działa on pełnej oceny ryzyka, jakie jest związane z możliwością wystąpienia w znaczeniu pracy atmosfery wybuchowej. Stanowi to tzw. "ocena ryzyka", która obejmuje między innymi następujące elementy:

a) prawdopodobieństwo wystąpienia atmosfery wybuchowej, b) możliwy czas wystąpienia atmosfery wybuchowej, c) prawdopodobieństwo życie oraz uaktywniania się źródeł zapłonu, takich jak wyładowania elektrostatyczne, d) stosowane przez pracodawcę instalacje, treści i mieszaniny, zachodzące pomiędzy nimi procesy także ich wzajemne oddziaływania, e) przewidywane rozmiary skutku ewentualnego wybuchu .

Ważne jest także uwzględnienie sąsiadujących pomieszczeń, jakie potrafią funkcjonowań w wszelki sposób połączone otworami z miejscami zagrożonymi wybuchem, choćby poprzez wentylację. W formie zagrożenia, one również nie będą pewne.

Po zakończeniu pełnej oceny ryzyka, pracodawca zobowiązany istnieje również, zgodnie z artykułem 7.1 Rozporządzenia, do stworzenia dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien się robić z kilku ważnych części, zawierać spis rzeczy oraz oświadczenia pracodawcy o osobie ciążących na nim słów. Do dużych elementów dokumentu należą: wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem i źródeł zapłonu, opis stosowanych preparatów zapobiegania wybuchom, dana o terminach aktualizacji dokumentów, opis stosowanych materiałów palnych, ocena ryzyka wybuchu, możliwe scenariusze wybuchu, a dodatkowo dokumenty uzupełniające. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien i zawierać grafiki oraz plany obiektu.

W końca sporządzenia prawidłowo wysoce wymienionej dokumentacji warto zaczerpnąć z usług specjalistów. Życie i zdrowie pracowników jest jednak najważniejsze i warto pamiętać gwarancję, że dobrze wykonali oceny ryzyka.