Wymagania funkcjonalno sanitarne w ntp

Jeżeli w możliwościom pomieszczeniu wydobywają się substancje łatwo wybuchowe, wystarczająca ilość tlenu albo utleniacza, a i efektywny zapłon, można informować o możliwym zagrożeniu wybuchem. System HRD to układ, który jest stosowany do stłumienia wybuchu.

Jego funkcjonowanie liczy na tym, że rejestruje początkową fazę wybuchu, a wtedy zapobiega ją. Eliminuje niepożądany wzrost ciśnienia w chronionym urządzeniu. System ten gwarantuje bezpieczeństwo, a eliminuje szkody. Przedstawia go spróbowana i ekonomiczna technologia, wysoka niezawodność i błyskawiczna reakcja systemu. Jego przewagami istnieje również to, że nadaje się do wewnątrz także na zewnątrz, jest łagodny w manipulacji i transporcie, Posiada także praktyczną i szybką możliwość wymiany komponentów po aktywacji systemu. Adaptacja jest dopasowana do wymogów klienta. Butla hrd to butla z zespołem tłumienia wybuchu. Stanowi to zwłaszcza wyczerpująca i rozpowszechniona metoda systemów przeciwwybuchowych. Butla obecne są stosowane najczęściej do pomocy aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w jakich występują pyły, mieszaniny hybrydowe i gazy, w każdej dziedzinie przemysłu. Są ponad doskonałą ochroną przeciwwybuchową aparatów takich jak silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie i granulatory, gdzie są substancje łatwopalne, w stężeniach wybuchowych. Butle te maja zbiornik hrd z sposobem gaszącym zamkniętym za pomocą płytki bezpieczeństwa. Poniżej dany jest detonator za spiralą rozcinającą. Jest on zaczynany za pomocą jednostki sterującej, a płytka zostaje rozcięta za pomocą spirali w znacznie bliskim etapie. Stanowią one zrealizowane mieszanką proszku, który po rozpyleniu w danego miejsca, redukuje ciśnienie wybuchu poprzez zneutralizowanie pyłowej atmosfery wybuchowej. W sukcesie zakładów farmaceutycznych lub przemysłu spożywczego, gdzie podwyższone są wymogi sanitarne, rzuca się butle hrd wykorzystujące parę wodną. Są one spełnione wodą, która wierzy się powyżej temperatury wrzenia. Kiedy tworzy się zawór, następuje spadek ciśnienia i woda zaczyna się gotować, a obiekt natychmiast przeprowadza się parą. Butle te są wykonane zgodnie z zasadą ATEX.