Wymagania bezpieczenstwa dla urzadzen sterowania ruchem kolejowym

ATEX – jest ostatnie dyrektywa Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi robić wszystek towar, oddany do podawania w strefach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe nastawione są w zasadach skojarzonych z tą regułą. I wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami potrafią być problemem regulacji wewnętrznych, które działają w następujących krajach członkowskich.

Procedura Regulacje też nie mogą przecież być niezgodne z poradą, a nie posiadają odpowiednia zaostrzać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak a każdy towar "ATEXowy", jaki stał oznaczony symbolem Ex musiał na początku zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A dodatkowo przejść procedurę czy istnieje porównywalny z aktywnym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

symfonia erp

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w poszczególnych terenach UE stanowiły wielkie utrudnienia w jakimkolwiek przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W przypadku urządzeń stosowanych do produkcji w dziedzinach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która dostała w działanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka była określana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w miejscach pracy, w jakich możemy zajść na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została ustanowiona w działanie już w 2003 roku. Druga dyrektywa została rozporządzona przez Ministerstwo Gospodarki, Działalności oraz Formy Społecznej 29 maja 2003 roku i obowiązywała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. zaszło w utrzymanie inne, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, związanych z propozycją spotkania się atmosferą wybuchową w znaczeniu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.