Wybuch jadrowy w czarnobylu

Wybuch definiuje się jako bardzo dużą reakcję utleniania lub rozkładu, która polega na dużym spalaniu gazów palnych, par, cieczy palnych albo pyłów lub włókien w treści, wywołującą wzrost temperatury lub ciśnienia wraz z niosącą zniszczenia falą uderzeniową i efektem akustycznym.

Wybuch jest zajęcie w odpowiednio określonych warunkach, a dokładnie wtedy, gdy stężenie surowca palnego znajduje się w odpowiednio określonym przedziale, który określany jest możliwością wybuchowości. Stężenie składnika palnego w poszczególnym przedziale wybuchowości nie spowoduje wybuchu. Do stworzenia wybuchu konieczne jest stale pewna energia, której inicjatorem potrafią być takie elementy jak iskry, które powstały podczas pracy maszyn i instalacji elektrycznych, elementy instalacji rozgrzane do znacznie cennej temperatury, wyładowania atmosferyczne oraz elektrostatyczne. Energia ta zwana jest krótką energią zapłonu i definiowana jako bardzo niska energia kondensatora w obszarze elektrycznym, którego wyładowanie może zrobić zapłon mieszaniny i przenoszenie się płomienia w poszczególnych warunkach badania. Explosion safety devices to dania przeciwwybuchowe, które przeznaczone są do pozycji w okolicach szczególnie zagrożonych eksplozją.

Wartość najmniejszej energii zapłonu jest parametrem, który kupi na analizę zagrożenia wybuchem, który pochodzi z funkcjonujących w możliwościom obszarze źródeł, takich jak iskry elektryczne, elektrostatyczne, iskry, które powstają od pojemnościowych lub indukcyjnych obwodów elektrycznych, jak również iskry mechaniczne.

Paliwo pragnie pamiętać dostęp z utleniaczem, i rozpoczęcie spalania wymaga czynnika inicjującego. Gorzej jest zainicjować wybuch pyłowy niż gazowy. Gaz porusza się bowiem z treścią samorzutnie dzięki dyfuzji, i do wytworzenia chmury pyłowej potrzebne jest mechaniczne mieszanie. Zminimalizowanie przestrzeni wybuchu sprzyja gwałtowności wybuchu, natomiast w sukcesie pyłów jest uznawane za koniczny czynnik do jego zaistnienia. Wśród gazów utleniaczami potrafi istnieć zamiast tlenu np. fluor. Ciecze, jakie są utleniaczami to m.in. kwas nadchlorowy, nadtlenek wodoru a wśród ciał stałych utleniacze to: azotan amonu, tlenki metali. Paliwa to przede każdym wszelkie ciecze, gazy, ale same ciała stałe.