Uziemienie linii napowietrznej

Electrostatic earthing to uziemienie elektrostatyczne, które stosowane jest w transporcie oraz wszystkiego typu obróbkach palnych cieczy, proszków oraz gazów. Uziemienie elektrostatyczne w dużym stopniu ograniczają ryzyko wybuchu lub zapłonu różnego typu substancji palnych w rezultatu przeskoku iskry . Niekontrolowane rozładowanie może zrobić zapłon mieszaniny cieczy i pośpiechu natomiast tym samym powstanie eksplozji.

Oczywiście jest możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa samozapłonu oraz wybuchu. By było toż możliwe przewożone konstrukcje powinny mieć dobre uziemienie, czyli inaczej mówiąc kontrolowane odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tego modelu uziemienie elektrostatyczne znacząco ograniczy ryzyko powstania wybuchu przewożonych substancji palnych. Tego gatunku proste uziemienia pokazują się z zacisku uziemiającego też z przewodu. Przewody przydatne w uziemieniu przedstawiają się niską opornością elektryczną oraz niezwykle dużą siłą na mechaniczne uszkodzenia. Można tak zastosować bardziej skomplikowane uziemienie posiadające system ochron, który pozwoli na transport lub dozowanie produktu jedynie w punkcie kiedy uziemienie zostało prawidłowo podpięte. Dziwisz się z pewnością kiedy wykorzystuje się tego modelu uziemienia? Najczęściej przyjmuje się ich podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek a na dowód elementów instalacji procesowych. Do stworzenia zagrożenia wybuchem prowadzi i mieszanie i rozpylanie czy pompowanie innego rodzaju substancji łatwopalnych. W terminie ingerencji w substancje łatwopalne powstają ładunki elektryczne poprzez kontakt lub rozdzielenie cząsteczek. Wszędzie gdzie ładunek elektrostatyczny powstaje i zbiera się w otoczeniu substancji łatwopalnych, powraca do stworzenia zagrożenia. Ważną zasadą każdej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest tak mocny zacisk oraz odpowiednio dobrany kabel, dający możliwość przewodzenia ładunku elektrycznego do tematu uziemienia. Istotne jest wtedy, że wykorzystywane w uziemieniach zaciski i kable muszą wykonywać bardzo restrykcyjne wytyczne, wskazane na trasie testów. Obecnie najlepsze wyniki przynoszą nowoczesne typy uziemień systemowych.