Uzaleznienie inaczej

Uzależnienie od pornografii to patologiczne wzięcie (z pogranicza seksoholizmu i siecioholizmu) polegające na głębokim podporządkowaniu codziennej rutyny oglądaniu materiałów pornograficznych. Dla nałogowców obejrzenie filmu pornograficznego przedstawia się samym środkiem na zdobycie satysfakcji seksualnej, dlatego klasyczny stosunek płciowy z różną przestaje być dlań atrakcyjny. Nie posiada nic złego w sukcesie, gdy film pornograficzny służy podczas masturbacji lub jako element gry wstępnej wzmagający podniecenie u obojga partnerów. Z zaburzeniem przechodzimy do wykonywania dopiero wówczas, gdy cały harmonogram dnia organizowany jest pod kątem możliwości zdobycia satysfakcji płynącej z chronicznego obserwowania się materiałom pornograficznym. Osoba pozostająca na uzależnienie od pornografii zatrzymuje się oglądaniem pornografii nawet w godzinach pracy czyli w momencie, jaki powinna spędzić na lekcji bądź produkowaniu innych obowiązków. Leczenie ukazuje się koniecznym rozwiązaniem terapeutycznym, kiedy nałogowiec zaczyna być, iż traci kontrolę nad polskim byciem a patologiczny popęd zaczyna dyktować strategię dnia powszedniego.

Chociaż oglądanie pornografii przez dzieci może spowodować spustoszenie w ich psychice, to u dorosłych ludzi (świadomych umownego charakteru omawianego materiału), zwyczajnie nie jest takie niebezpieczeństwo. Aczkolwiek przy zastrzeżeniu, że nie jest wówczas obecnie uzależnienie od pornografii, czyli niepohamowany nałóg, który wchodzi panować nad każdymi innymi aspektami życia danej instytucje. Przyznaje się pięć etapów uzależnienia od pornografii: odkrycie, eksperymentowanie i poszukiwanie, uniewrażliwienie, eskalacja oraz realizacja. Leczenie nałogu większość osób rozpoczyna tylko po dokonaniu piątej fazy, kiedy (niegdyś jeszcze ekscytujące) bierne oglądanie materiałów pornograficznych już nie przynosi żadnego zaspokojenia. Wykorzystawszy już cały dostępny potencjał erotyczny Internetu, nałogowcy zaczynają poszukiwać sposobności, aby zająć w mieszkanie osobiste zdolności, które potrafią okazać się szkodliwe dla różnych typów. Niestety, często dopiero doświadczenie nieprzyjemnych konsekwencji omawianych zachowań jest w mieszkanie otrzeźwić seksoholika z zamiłowania od pornografii i przynieść mu przyczyny niezbędnej do zwrócenia się o ochrona do seksuologa.