Ustawa o zwolnieniu z kasy fiskalnej

Pomimo, iż potrzebę posiadania kasy fiskalnej novitus deon w roli gospodarczej zdobywa jeszcze większą rzeszę przedsiębiorców, nadal są możliwe wedle obowiązujących przepisów usunięcia spośród ostatniego celu.

Utrata oddana do takiego rozwiązania, może działać około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek dawania tych urządzeń dotyczy między innymi podatników oferujących usługi z działu naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi powiązane z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego i lekarzy. To kto tak tak nie pragnie zawierać kasy fiskalnej? Między innymi interesują one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do dużych czynności. Podatnik wykonujący czynności zwolnione przedmiotowo nie musi ich pisać na kwocie fiskalnej. Kto nie musi być kasy fiskalnej: dostawa usługi lub świadczeń z obszaru usług nadawczych, usług elektronicznych, usług połączonych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w formy naturalnej, usługi powiązane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi powiązane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi związane z obróbką odpadów, usługi połączone z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi powiązane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, publiczny i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, pomoce w zakresie noclegów, usługi świadczone przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi elektroniczne, usługi gospodarcze oraz ubezpieczeniowe, wynajem oraz pomocy zarządzania nieruchomościami, usługi związane z obrotem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi powiązane z zachowaniem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi dostarczane przez organizacje i zespoły eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wysoce wymienione, mogą i mieć ze zdjęcia przedmiotowo-podmiotowego. Podstawa do tego zdjęcia przysługuje ze względu na formę sprzedaży podatnika. Jeśli obrót z działalności wymienionych miał w ubiegłym roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może posiadać ze zdjęcia z kas dla całości sprzedaży.