Typy gasnic i ich zastosowania

Pożary, które powstają w oddzielnych pomieszczeniach, o małej kubaturze najczęściej są gaszone przy wykorzystaniu pary wodnej. Parę zaczyna się w wnętrzach, w których objętość wynosi około 500 m3. Powinny więc stanowić pomieszczenia szczelne. Para jako środek gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie że być wykorzystana, ze powodu na jej wyraźnie mały ciężar właściwy, co miesza się na niewykonywanie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Też w sukcesie małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej również jest nieco skuteczne i efektywne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich zajmuje się parę wodną do bezpieczeństwa i zamykania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten materiał gaśniczy przyjmuje się też do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie potrafią stanowić ugaszone w produkcie kontaktu z wodą.

Para wodna prawdopodobnie stanowić też stosowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tym wyjątkowo silne im szersza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w dziedzinie spalania. Następuje również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w charakterze strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest wybór najbardziej funkcjonalny przy użyciu pary nasyconej, która kierowana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.