Technologia gastronomiczna desery test

Dyrektywa ATEX zwana też Dyrektywą nowego wyjścia jest faktem, którego priorytetowym projektem jest zbliżenie przepisów prawych państw członkowskich Unii Europejskiej w terenie systemów ochronnych oraz urządzeń, które brane są w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Zasada ta przede wszystkim określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa, szerokie obszary wyrobów, a ponadto sposoby wykazywania współprac z głównymi wymaganiami bezpieczeństwa.
Kluczową pozycję w dyrektywie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania zgodności z zastrzeżeniami bezpieczeństwa. Razem z poradą, jeżeli materiał jest tożsamy z wartością to domyśla się jego zgodność z prawdziwymi wymaganiami bezpieczeństwa.
Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń oraz sposobów ochronnych wykorzystywanych w strefach zagrożonych wybuchem znajdują się w Dodatku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, planowaniu i budowie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach wypływających z działań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa i integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu.
Razem z wskazaniami producent musi mieć o tym żeby zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez narzędzia oraz sposoby ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch.
Urządzenia a systemy ochronne powinny żyć oczywiście zaprojektowane, aby jak daleko zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Powinny być planowane ze wiedzą wiedzy technicznej. I stronie oraz podzespoły urządzeń muszą iść stabilnie i razem z informacją producenta.
Wszystkie urządzenie, system ochronny i aparatura powinno posiadać oznakowanie CE.
Materiały wykorzystywane do instalacji urządzeń czy systemów ochronnych nie mogą stanowić łatwopalne. Pomiędzy nimi zaś atmosferą nie mogą zachodzić żadne reakcje, jakie potrafiły spowodować potencjalny wybuch.
Urządzenia oraz sposoby ochronne nie mogą wywołać uszkodzenia czy innych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, iż w skutku ich dokonywania nie powstaną zbyt wielkie temperatury i promieniowanie. Nie potrafią działać zagrożeń elektrycznych też nie mogą tworzyć sytuacji niebezpiecznych.