System informacyjny a informatyczny system zarzadzania

System komputerowy najczęściej odbierany jest jako system, który pomaga działanie przedsiębiorstwa. Spośród takich systemów możemy dać Business Process Management, Enterprise Resource Planning, Customer Relationship Management, Enterprise Relationship Management, Material Requirements Planning oraz Supply Chain Management. System komputerowy prawdopodobnie istnieć znacznie złożony jak np. w przykładzie systemów ochronie lotów na lotniskach czy w sukcesach systemów bankowych czy połączonych z prowadzeniem produkcją.

Za wyznacznik złożoności systemu informatycznego wywodzi się ilość elementów, które ów system łączy i funkcji, które spełnia dzięki zastosowanemu oprogramowaniu. Tworzeniem systemów informatycznych zabierają się wyspecjalizowani inżynierzy. Proces ich stawiania jest pracą bardzo ciężką oraz że wymagać udziału wielu specjalistów oraz dużego kapitału. Projektowanie systemu informatycznego istnieje również obarczone ogromnym ryzykiem porażki związanym z kursami jego spowodowania oraz czasem wymaganym do ostatniego. Jeszcze może objawić się, iż w toku procesu jego robienia na rynku pojawi się inny, konkurencyjny system. W myśleniu systemów informatycznych używa się moduł oceny procesu wytwórczego znany jako CMM - Capability Maturity Model. Dzięki skomplikowanemu procesowi oceny ów moduł ocenia praktyki stosowane podczas prac organizmu i uważa mu ocenę połączoną ze zdyscyplinowaniem jego liczenia. Ocena jest pięcio-skalowa a im szersza, tymże trudniejsze zagrożenie odniesienia sukcesu. Systemy komputerowe za istotną pracę są przetwarzanie danych przez łączenie zbioru powiązanych z sobą elementów i wykorzystaniu wobec nich techniki komputerowej. Elementami systemów informatycznych są sprzęt komputerowy, oprogramowanie, ludzie, procedury oraz bazy wiedzy. Element sprzętowy systemów informatycznych opiera się z urządzeń do przechowywania danych, komunikacji między tymi narzędziami, komunikacji ludzi a komputerów, czujników, elementów wykonawczych oraz innych.