Strefa zagrozenia wybuchem przepisy

W środowiskach, w których potrafi wystąpić zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, ale i oznaczenie „EX”. Symbol ten oznacza rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Danie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym zgodę z napisanymi w niej normami jest obecnie wymogiem stosowanym do producentów tego modelu urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej leży natomiast obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem pisanej pracy, kiedy również wartości.

Każdy zakład, bez powodu na wykonywaną działalność, powinien stanowić urządzony nie chociaż w najciekawszej kondycji urządzenia potrzebnego do ciągłej pracy, lecz jeszcze dobrze dopasowane instalacje odciągowe, które zadbają o bezpieczeństwo oraz zdrowie osób zatrudnionych. Teraz na sprawy tego gatunku budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno doskonała wartość, jak i trwałość wziętych w nich tematów.

http://berndson.pl szkolenia poznańSzkolenia Poznań | Szkolenia otwarte BERNDSON ♚ PREMIUM

Możemy napotkać się na dalekie sposoby poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a też maszyny do specjalnych zastosowań, w ostatnim nawet modele do montażu w okapach kuchennych oraz nowego typu urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w których występuje ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Poza obecnym w propozycji są dostępne również mobilne odciągi wiórowe, a także podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Kolejnym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a i modele, jakie są przeznaczone do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje dużo interesująca wydajność i jakość użytych przy ich prac elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w kierunkach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych także różnych budują się na życiu centrali wentylacyjnych dostosowanych do m.in. wilgoci i stopnia zanieczyszczenia powietrza wyciąganego z domu.