Strefa zagrozenia wybuchem oznakowanie

Do wybuchu może dojść lecz w sferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. Oraz taka gra z normy w urzędach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach i dużo różnych, gdzie znajdują się produkty pylące lub sproszkowane.

Bowiem w poszczególnych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się od siebie także wynosiły dużą trudność w zamianie towarów, postanowiono je ujednolicić, stosując na urządzeniach robiących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co toż są oznaczenia ATEX? Pod tą marką mieszczą się szczegółowe wymagania, znane w akcie prawnym Unii Europejskiej, które musi spełniać każdy produkt, oddany do brania w strefach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są objęte tymi regułami, potrafią stanowić regulowane wewnętrznie w jednych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one ale być niezgodne z umowami unijnymi również nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie oddane do funkcji w polach zagrożonych wybuchem, musi umieć oznakowanie wspólne ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te zawierają szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych narzędzi. I tak: Producent poprzez postawienie na wyrobie oznaczenia CE deklaruje, iż artykuł ten robi zasadnicze wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich istnieje zagrożenie wybuchem zostały wydane na przestrzenie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje także o charakterze zagrożenia, jak i jego moce: - strefa gazów, cieczy natomiast ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy: - grupa A toż narzędzia dane do praktyki w kopalniach, - grupa II to narzędzia dane do lektury na wielkości w mieszkaniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy narzędzia i siły na uderzenia. Na efekt jest jednoznaczna grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może tworzyć urządzenie. Które są korzyści powstające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w biznesach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych pochodzących z możliwych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w sztuki, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.