Strategie rozwoju firmy miedzynarodowej

Frezowanie cnc określane jest jako proces obróbki, w okresie jakiej z obrabianego przedmiotu odnosi się określoną grupa materiału. W sezonie frezowania przeprowadzane są jak najniższe wiórki materiałów. Używa się bardzo łatwo układające się maszyny, które działają z specjalnym posuwem. Maszyny obecne są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi oraz techniką frezowania na froterze.
Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Zaleca się trzy główne typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe.
W terminie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest równoległa do wielkości poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła uważają się zęby frezu, z których każdy działa samodzielnie. W sukcesu obróbki powierzchni obrotowych frezy umieszczają się z zębów prostych lub spiralnych.
Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez otrzymuje się we wrzecionie. Prostopadle do wielkości poddanej obróbce spotyka się oś obrotu. Obróbka następuje poprzez krawędzie czołowe frezu.
W ciągu frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W sukcesu poddania obróbce powierzchni skośnych frez prawdopodobnie być trochę pochylony. Możliwe jest jednocześnie obrabianie (skrawanie) artykułu na bokach kiedy tylko frez posiada uzębienie istotne.
W relacje od rodzaju materiału, który chowa być zależny obróbce używa się różne narzędzia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawie znajdują się na zmian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu możliwe jest pewne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod różnymi kątami.