Srodki gasnicze grupy f

Pożary można gasić na chwila sposobów, wszystko zależy ale z drugich czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego kwota i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie jest oraz czas, który upłynął od momentu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych alkoholi w strefie spalania i na zmniejszeniu stężenia tlenu do ceny, w której spalanie staje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, uzyskuje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w powierzchni spalania. Warto jeszcze dodać, że najlepsze rezultaty gaśnicze dokonuje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, powstające w wnętrzach zamkniętych, wyróżniających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie ale najczęściej obraca się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest doskonała w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna kojarzona istnieje także do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie bądź i zabezpieczenie miejsca pożaru z zastosowaniem pary wodnej, będzie owym szczególnie skuteczne, im wyższa będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna również przejawia się pomocna, jednak absolutnie w pomieszczeniach zamkniętych o małej kubaturze. Ponadto, pary wodnej bierze się też do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak narzędzia elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako materiał gaśniczy, nie potrafi żyć wdrażana na łatwych przestrzeniach. Ale nie tylko. Pary wodnej nie należy brać w przypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie stawia się te w mieszkaniach, w których chyba ona zrobić poparzenia znajdujących się w nich pracowników. Korzystając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można zdecydowanie się poparzyć. Gaszenie parą wodną składa się także z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.