Spozycie miesa na swiecie

Sam czas mięso używany istnieje na ogół w znaczeniu kulinarnym oraz wyglądowi definicję konglomeratu tkanek, z jakich kluczową jest tkanka mięśniowa, wykonywana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa ciało za jakiś z konkretnych składników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa płacą za dostarczanie konsumentom artykułów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako składnik ludzkiego pokarmu funkcjonuje już od czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego okazało się skutecznym sposobem na dostarczanie organizmowi sporych dawce energii. Prawdopodobnie wejście na utrzymanie mięsa spotkało wtedy w stanie zlodowaceń, kiedy trudniej było uzyskać pokarm roślinny i jedzenie mięsa stawało się drinku z pewnych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których ludzie uważają jedzenie przetworów mięsnych za pracę nieetyczną, gdyż stanowiącą konsekwencję zabijania organizmów ludzkich. Powstanie wegetarianizmu zostało wykonane zwróceniem opinii na wyglądy przyjazne i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt produkowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, bo stanowi toż kwestia propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu prezentuje się świadome i pozytywne wyłączenie z stałej diety mięsa, w tym jednocześnie ryb oraz owoców morza.

Weganizm posiada najbardziej skuteczny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu jakichkolwiek artykułów pochodzenia zwierzęca, czy nie tylko mięsa, a też jajek, mleka i przetworów mlecznych. Stanowi więc sposób życia skojarzony z skutecznymi cechami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na obszarze subkontynentu indyjskiego, gdzie był charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się tylko w VI wieku p.n.e., i za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej ma się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury prawej i humanitarnej dotyczących wegetarianizmu, nadal grupa ludzi spożywa mięsa z ostatnich samych przyczyn, co w godzinie lodowcowej. Zanim nie zostaną przygotowane satysfakcjonujące dla klientów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa wciąż będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi pora będą zajmowały się dużą rzeszą klientów.