Psychika po udarze mozgu

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem niezbędne jest kierowanie urządzeń z certyfikatem ATEX i budów zaprojektowanych i dokonanych razem z zasadą ATEX niezbędną w krajach UE.

W pracy, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) potrzebne jest przede wszystkim zapewnienie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby pomagało w szerocy sprawnie, wskazane jest ustalenie odpowiednio wykończonych i ewentualnie wydajnych rozwiązań technologicznych, technicznych i proceduralnych. Które to rozwiązania?

Odpylanie ATEX w praktyce W praktyce odpylanie ATEX (zgodne z europejskimi dyrektywami) tworzy się do: - stosowania odciągów miejscowych, jakie należy usytuować w otoczeniu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na których sprawiają się skupiska miału (na dowód wokół obrabiarek), do tego końca należy użyć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących narzędzi oraz jedynej instalacji odpylającej, ponieważ ona zarówno może tworzyć ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu zjawisku, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i zapewnienia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i narzędzi odpylających zaprojektowanych razem z informacją ATEX oraz korzystających dobre certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w organizmy gaszenia (iskier i / lub pożaru) wewnątrz samych instalacji.