Przewod uziemiajacy allegro

Zadanie uziemienia elektrostatycznego liczy na obniżeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na produkt przeskoku iskry elektrostatycznej. Powszechnie wprowadza się go w zasięgu transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

https://www.grupa-wolff.eu/bezpieczenstwo-instalacje-procesowe/detekcja/detektory-gazu/detektor-primax-p/

Uziemienie elektrostatyczne że być nową forma. Najjaśniejsze i kilka skomplikowane modele wznoszą się z zacisku uziemiającego i z przewodu. Bardziej rozwinięte i rozbudowane technologicznie są wyposazone w układ ochron stanu uziemienia, dzięki któremu możliwe jest dozowanie lub transport produktu, to kiedy uziemienie zostało w prawidłowy sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne najczęściej są dawane w ciągu załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W wyniku napełniania lub opróżniania zbiorników o innej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich stanięcia zapewne stanowić też mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub dzielenie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie ograniczona od własności elektrostatycznych powierzchni, jakie się ze sobą kontaktują. W produktu naturalnego i nagłego kontaktu z uziemieniem lub nienaładowanym celem może powstać krótki impuls prądowy, jaki będzie zauważalny w ról iskry. Brak kontroli nad rozładowaniem iskrowym może sprawiać zapłon mieszaniny gazów i powietrza, co oznacza eksplozję lub zły wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.