Program poprawiajacy efektywnosc w pracy

Program Enova jest w pełni zintegrowanym systemem w klasie ERP. Całe oprogramowanie przeznaczone jest w głównej mierze do administrowania określonym przedsiębiorstwem. System Enova jest niezmiernie ekonomicznym narzędziem przeznaczonym nie tylko do zarządzania firmą. Posiada również moduł finansów i księgowości, handlu, czy kadr i płac. Jego zastosowanie w przedsiębiorstwie pozwala na znaczne poprawienie efektywności pracy.

Jednocześnie system posiada niezmiernie przyjazny interfejs, który żadnemu użytkownikowi nie powinien sprawiać jakichkolwiek problemów. Programzostał w pełni zintegrowany ze środowiskiem Microsoft Office. Dzięki temu zabiegowi oprogramowanie jest zawsze zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Jednocześnie Enova współpracuje z programem Płatnik, a także z wszelkimi rejestratorami czasu pracy.
Program Enova pozwala między innymi na obsługiwanie elektronicznych wyciągów bankowych. Znacznie ułatwia kontrolę realizacji budżetu. Pozwala na dostęp do wszelkich informacji na temat prowadzonych działań i wyników finansowych przedsiębiorstwa.
Enova bez jakiegokolwiek problemu może być zintegrowany z wszelkimi popularnymi aplikacjami, które wykorzystuje się w firmach.
Moduły Enova:
1) Kadry i Płace to moduł przeznaczony w szerokim znaczeniu do administrowania wszelkimi zasobami jakie znajdują się w przedsiębiorstwach, które zatrudniają od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Pozwala na ewidencjonowanie danych kadrowych. Daje możliwość naliczania wynagrodzeń, zasiłków, chorobowych, czy podatków, a także składek ZUS.
2) Księgowość to moduł znacznie ergonomiczny oraz nowoczesny. Daje możliwość ewidencjonowania dokumentów. Pozwala na sporządzanie deklaracji. Ułatwia generowanie sprawozdań zarówno bieżących, jak i okresowych. Pozwala nie tylko na całościową, ale i sprawną kontrolę firmy. Ułatwia analizowanie danych finansowych przedsiębiorstwa.
3) Handel jest narzędziem przeznaczonym w głównej mierze do obsługiwania wszelkich procesów biznesowych w przedsiębiorstwach posiadających różnorodne profile działalności. Moduł ten obsługuje firmy między innymi w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży, zakupu, ofertowania, ewidencji zamówień i obsługi magazynu.
4) CRM – to moduł przeznaczony zarówno do kreowania, jak i administrowania oraz utrzymywania relacji z klientami aktualnymi oraz potencjalnymi.
5) Workflow – koordynuje złożone działania realizowane w systemie enova365 poprzez ludzi którzy pracują w różnych departamentach.
6) Business Intelligence – pozwala przekształcać dane w wiedzę.