Pozar i jego rozwoj

http://www.comarch-polkas.pl/oferta/oprogramowanie-dla-biznesu/

Informacja spośród poziomu gaszenia pożaru jest podstawowym źródłem bezpieczeństwa. Pożar to niepowtarzalny spośród najbardziej trudnych żywiołów, trudnych do zdobycia, szybko przenoszący się i zmieniający wszystko co zobaczy na indywidualnej drodze. Każde pomieszczenie, w jakim odbywają ludzie, winno stanowić dobrze zaopatrzone w urządzenia przeciwpożarowe, które będą tworzyły skuteczną broń w rozgrywce z nieprzewidywalnym żywiołem.

W parze z odpowiednimi sprzętami, które dają do opanowywania ognia i zapewniania przestrzeni przed jego rozprzestrzenianiem, powinna iść wiedza. Każdy, kto musi poczuć się bezpiecznie w obliczu wybuchnięcia pożaru, powinien przejść odpowiednie szkolenie. Nie każdy rodzaj ognia, zamyka się bowiem przy uwagi tego pojedynczego produktu. Dla przykładu, palącego się oleju czy też instalacji elektrycznej, nie wolno gasić wodą, która jedynie podsyci płomień i wykona, że pożar też dużo wykorzysta na energii. W zwalczaniu niektórych pożarów, bardzo pomocne wyraża się gaszenie parą. Steam fire extinguishing to technika gaszenia parą, która wykazuje naprawdę wysoką skuteczność, jednak jest pewne ograniczenia. Niski ciężar właściwy pary, praktycznie uniemożliwia jej używania na otwartej przestrzeni, gdyż w takich warunkach, para nie osiągnie swoich gaśniczych właściwości. Gaszenie parą okaże się za toż dużo korzystne w wnętrzach zamkniętych, o małych rozmiarach. Dzięki wykorzystywaniu technologii polegającej na życiu hamującym dopływu tlenu i dużym zaniżaniu jego poziomu stężenia, para idealnie posłuży do gaszenia pożaru cieczy, gazów albo nawet instalacji elektrycznych. Główna zasada działania pary gaśniczej polega na kompatybilności z temperaturą zapłonu palącej się substancji. Im piękniejsza temperatura zapłonu palącego się materiału, tym niezwykle aktywna w rozgrywce z płomieniami pokaże się para.