Pospiech beata

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/pakowarka_turbovac_s40/Turbovac S40 - pakowarka próżniowa produków Polkas

Ogień jest niezmiernie niszczycielską siłą. Gdy na prostej drodze znajdzie wrażliwe na spalenie substancje, poddaje je jedynej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć niemal wszystkie swoje nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacji od spalanego środka do poskramiania pożarów kieruje się inne środki gaśnicze. Najmodniejszym jest właśnie woda. Chociaż nie w jakimś przypadku można się nią podawać. W pożarach używa się również dość często piany czy proszków. Mniej atrakcyjnym faktem jest stosowanie pary wodnej do dławienia ognia i unikania jego przenoszenia się. Mniejsza popularność pary wynika dowolnie z ostatniego, że ważna ją dawać jedynie w miejscach zamkniętych także do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako środek gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie dodaje się na przykład do gaszenia płonących lasów. Nie mieści to, iż nie ważna spośród niej dysponować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest wydajnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w mieszkaniach ludzi do suszenia drewna, jednak metraż tych zajęć nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na podawaniu jej pod ciśnieniem w teren pożaru. Dzięki temu wynika rozrzedzenie gazów palnych przemieszczających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego rozwój, i po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę rzuca się nie jedynie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale te cieczy i gazów. I w ostatnich przypadkach ogień musi się szerzyć wyłącznie na placu zamkniętym. W regionie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako sposób gaśniczy.