Podajniki wibracyjne liniowe

Transport innych materiałów stwarza konieczność realizowania w współczesnej branży nowych metody. Samym spośród najbardziej obrazowych oraz mających zastosowanie w moc nowych rzeczach ziemi są podajniki wibracyjne.

Dania te wykonują do transportu surowców zbrylonych, sypkich i suchych, na niezbyt duże odległości. Ale ich forma zezwala na połączenie kilku podajników w połączenie szeregowe, takie rozwiązania umożliwiają wydłużenie drogi transportowej. Oferta producentów zawiera trzy zasadnicze rodzaje przenośników, są to: przenośniki łańcuchowe, taśmowe, rolkowe i wibracyjne.

http://3mill.com/grupa-wolff/oferta/ceag-dlawnica-ex-e-ex-atex/

Przenośnik wibracyjny stanowi to wyposażenie w którym surowiec zostaje przemieszczany, dzięki użyciu jego bezwładności. Praca ich liczy na wykorzystaniu asymetrii ruchu, zwolnione tempo zaczynania się w początek i bliski powrót sprawiają, że produkt ulega przesunięciu. Transport przeprowadzany przy użyciu takich urządzeń możliwy jest dzięki zastosowaniu wibratorów będących różne częstotliwości drgań. Zabudowy tych maszyn są dopasowane do wymogów użytkownika natomiast mogą one być boczne, górne lub dolne. Zastosowanie nowatorskich rozwiązań pozwoli i na zastosowanie zabudowy podwieszonej i wspartej.

Przenośniki wibracyjne dzielą się oraz sposobem zasilania. Proponowane przez producentów dania są zasilane elektrycznie lub pneumatycznie. Oba te rozwiązania charakteryzują się niskim poborem zarówno prądu jak i powietrza, przy jednoczesnym obniżeniu poziomu hałasu.

Podajniki wibracyjne są również używane w drogach gdzie potrzeba wstępnej segregacji materiału, jego chłodzenia lub podgrzania, nawilżenia czy odwodnienia. Szerokie zastosowanie sprawia, że producenci tych instytucji zmieniają swoje towary do innych potrzeb zamawiającego. Uwarunkowane wtedy stanowi sposobem materiałów które będą dostarczane, wydajnością i warunkami w których będą wykorzystywane.