Planeta ziemia tapeta

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, potrafi być wyjątkowa za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową traktowana istnieje w sprawy, jeżeli nie piszą w niej żadne czynniki wybuchowe, co umożliwia używanie w niej wszelkich standardowych produktów.

A za wybuchową, kiedy stoją w niej czynniki w roli gazu lub pyłu, które potencjalnie można uznać za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa określana jest więcej mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem dokonuje się w oparciu o klasyfikację na podstawie prawdopodobieństwa oraz momentu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy więc mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

http://www.comarch-polkas.pl/comarch-erp-altum/

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy różnią się na trzy strefy: - strefę 0 - wyróżnia się tym, iż jest przestrzenią, w jakiej stale pożądaj przez długie czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te podstawy palne występują tylko czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, a jak jest - zachowuje się przez bliski okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie powierzchni jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale lub przez długie czasy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może przyjść czasami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego miału nie zachodzi w trakcie prawidłowego działania, natomiast jeśli wystąpi - płaci się tylko przez krótki czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy.