Odpylanie stolarni 2

System odpylania znajduje zastosowanie w branżach przemysłu, polecających się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej i w procesach, gdzie potrzebne jest przesypywanie materiałów sypkich. Budujące się cząstki o bardzo niskich rozmiarach stanowią niebezpieczeństwo dla maszyn oraz dla zdrowia człowieka (stronę z nich cierpi działanie toksyczne), stąd te skuteczne systemy odpylania są ważny składnik w wnętrzu przedsiębiorstwa, bowiem oddziałują na utrzymanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę miejsca oraz poprawianie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system powinien stanowić położony blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny usuwać nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły jednak także unikać ich przenoszeniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon – typ urządzenia, w którym powraca do oczyszczenia gazów z części stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, utratę energii kinetycznej i w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry – położony w obudowie ze zwykli nierdzewnej wkład filtracyjny, wyposażony w system oczyszczania sprężonym powietrzem włożony w drzwiczkach oraz wentylator, widoczne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezwykle istotną czynnością w systemach odpylających jest ich szczelność – każda szczelina w sukcesie erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności wzoru i zagrożenia. Dodatkowym elementem istotnym w budów jest trwałość materiałów, z jakich wyposażenia są wykonane – ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe dodają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą robić i powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.