Odpylacze nestro

Odpylacz wykonany zgodnie z regułą atex (atex dust collector) występuje w strukturze filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, dany jest dla średnich oraz mocnych instalacji odpylających z możliwością rozbudowy w perspektywie.

Cięższe frakcje surowca separowane są szczególnie w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany materiał jest wybierany poprzez przenośnik łańcuchowy w postać zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania materiału na zewnątrz filtra.

Podczas standardowej pracy, zapylone powietrze jest oferowane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest oddawane do odpylacza. Na wlocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są proste w toku dobrej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy postępuje w toku wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, dociera do rozprężenia, co sprawia, że wielkie frakcje spadają na dno leja. Materiał zgromadzony w leju odpylacza jest podawany poprzez przenośnik łańcuchowy do punktu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie towaru na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są wysyłane do rękawów filtracyjnych. Po przejściu przez worki filtracyjne, świeże powietrze trafia do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich elementów wydobywa się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który pozwala oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega zmienianiu się wentylatora po zatrzymaniu, co daje maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia i minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co stanowi zdrowe dla silnika 1,1kW. Ważna jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co dają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w porządku jego roli (on-line) kiedy oraz po jego wyłączeniu (off-line).