Obrobka plastyczna metalu

Obecnie metalurgia jest dziedziną, która ma nie tylko procesy obróbki plastycznej oraz odlewnictwo, lecz też budzi się badaniem struktur w miary makro. W ostatnim sensu zazwyczaj przesuwa się doświadczenia na mikroskopach metalograficznych.

Mikroskopia jest dziedziną, która pojawiła się już kilkaset lat temu. Jednak tylko stosunkowo od niedawna innego typie mikroskopy zaczęto przechodzić w metalurgii. W współczesnych etapach są one potrzebne podczas książce z produktami inżynierskimi. Obecnie we wspomnianej dziedzinie niezwykle ciekawe są mikroskopy metalograficzne, które zdobywa się między innymi do poszukiwania zgładów metalowych bądź też ich przełomów. Stanowi ostatnie technika obrazowania, którą robi się na próbkach nieprzezroczystych. Do mikroskopów metalograficznych możemy zaliczyć między innymi mikroskopy elektronowe, które umożliwiają na obserwację struktury na okresie atomowym oraz mikroskopy świetlne, przedstawiające się mniejszym powiększeniem. Obserwacje przeprowadzane za pomocą wspomnianych narzędzi są bardzo ważne, gdyż dzięki temuż możemy stwierdzić innego sposobie mikropęknięcia w produkcie albo ich zapoczątkowanie. Możliwe jest i obliczenie udziału fazowego, a także dokładne wyznaczenie poszczególnych faz. Dzięki temuż możemy i oszacować ilość oraz rodzaj wtrąceń, a też wiele różnych istotnych elementów, z faktu widzenia metalurgii. Przykładowo często obserwacje mikroskopowe nowo stworzonego materiału pozwolą na prawdziwą obserwację struktury materiału, dzięki czemu w perspektyw możemy uniknąć wielu niepożądanym awariom.

Stosowanie mikroskopów metalograficznych stanowi wysoce ważne, ponieważ dzięki temuż potrafimy szybko znaleźć wady materiału. Jednak o pamiętać, iż obsługa tego gatunku sprzętu jest niebezpieczna. Z tegoż względu doświadczenia na nim powinny wykonywać wyłącznie wykwalifikowane osoby.