Obowiazek kas fiskalnych dla prawnikow

Prowadzimy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy użyciu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą zapłacić w walucie obcej, głównie w euro. Czy ewidencja na kasie fiskalnej w obcej walucie jest dodatkowa?

W klubu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do robienia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszelkiej sprzedaży, a i do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, także kiedy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który zawiera informacje, które powinny wybierać się na rachunku fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, które potrzebują robić kasy rejestrujące zapisane są ale w punkcie 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak to, w badaj § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w składzie powinien posiadać m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, czy jej skrótu, a także zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwile a czasu zmiany; zapisania chwili i czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w drugiej walucie w myśli fiskalnej, a dodatkowo przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na inne waluty, przy czym wynik przeliczenia wraz z podaniem kosztu i rozliczeniem zapłaty musi być zawarty na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych walut; przeliczenie musi stać skonstruowane z czułością nie krótszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Specjalnie do oznaczenia skrótu nazw walut obcych stosuje się oznaczenia, jakie są używane przez Swój Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma zamiar prowadzić sprzedaż materiałów na myśl konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, więc co do zasady, musi mieć kasę fiskalną, urządzoną w wartość, która pozwoli przeliczenie kursu walut.

Z formy, która stała opisania w badaniu można wywnioskować, iż stawka za zakupione produkty traktuje być zatrudniana w euro, w porządku jak wartość umowy będzie pokazana w złotówkach. Przepisy, które mówią VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy dopuścić do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.