O czym mowi dyrektywa atex

cdn optima kadry i płaceProgram Comarch CDN Optima Kadry i Płace - POLKAS & COMARCH - Systemy ERP

Na terenie Unii Europejskiej obecnie mamy obowiązek dostosowania się do dyrektywy ATEX, która staje się bardzo ważnym czynnikiem większości decyzji inwestycyjnych naszych konsumentów w zakresie instalacji silosowych.

Dyrektywa ATEX: jej nazwa wywodzi się od francuskich słów Atmosphères Explosibles, które oznaczają atmosferę wybuchową. Jej przepisy, uregulowane bardzo surowo i indywidualnie w każdym państwie członkowskim UE obowiązują wszystkich twórców i użytkowników urządzeń używanych w miejscach zagrożonych powstaniem atmosfery wybuchowej.

Dyrektywa dotyczy bezpieczeństwa maszyn i systemów wykonujących pracę w strefach grożących potencjalną eksplozją, która może wynikać z obecności atmosfery potencjalnie wybuchowej wytworzonej przez pary lub pyły substancji, które reagują z tlenem z powietrza atmosferycznego, np. mąki czy cukru. Jest ona skierowana głównie do dwóch grup podmiotów: dyrektywa nr 94/9/EC (Atex 95) dotyczy wytwórców i określa wymagania jakie muszą spełniać wyroby wykorzystywane w obecności atmosfer wybuchowych. Dyrektywa wymaga od nich dopasowania sprzętu oraz instalacji atex installations dostosowanego do wyżej wymienionych wytycznych.

Natomiast dyrektywa 99/92/EC (Atex 137) dotyczy użytkowników potencjalnie zagrożonych wybuchem maszyn. W pierwszym rzędzie stawia ona warunki pracodawcom w celu zapewnienia bezpiecznej pracy w warunkach narażenia na pojawianie się atmosfer wybuchowych. Spełnienie wymagań tych dyrektyw, wprowadzonych w życie do polskiego prawa jest konieczne. Wytwórca spełnia wymagania dyrektywy 94/9/WE wykonując ocenę zgodności wyrobu z przepisami dyrektywy, bądź w niektórych przypadkach zlecając certyfikację wyrobów na zgodność z obowiązującymi normami.

Pracodawca aby spełnić wymagania dyrektywy 1999/92/WE może współpracować ze stroną trzecią, aby np. potwierdzić odpowiedni dobór sprzętu do stref zagrożenia wybuchem. Kto jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań dyrektyw ATEX? Przeprowadzenie oceny zgodności wyrobu według dyrektywy 94/9/WE obowiązuje wytwórcę.