Niezawodny sposob gaszenia pozaru w malym pomieszczeniu

Wiedza z zakresu gaszenia pożaru jest podstawowym źródłem bezpieczeństwa. Pożar to jeden z najbardziej groźnych żywiołów, trudnych do opanowania, szybko rozprzestrzeniający się i niszczący wszystko co napotka na swojej drodze. Każde pomieszczenie, w którym przebywają ludzie, powinno być odpowiednio wyposażone w narzędzia przeciwpożarowe, które będą stanowiły skuteczną broń w walce z nieprzewidywalnym żywiołem.

W parze z odpowiednimi przyrządami, które służą do opanowywania ognia i zabezpieczania przestrzeni przed jego rozprzestrzenianiem, powinna iść wiedza. Każdy, kto pragnie czuć się bezpiecznie w obliczu wybuchnięcia pożaru, powinien przejść odpowiednie szkolenie. Nie każdy rodzaj ognia, gasi się bowiem przy pomocy tego samego produktu. Dla przykładu, palącego się oleju czy też instalacji elektrycznej, nie wolno gasić wodą, która jedynie podsyci płomień i sprawi, że pożar jeszcze bardziej nabierze na mocy. W zwalczaniu niektórych pożarów, niezwykle skuteczne okazuje się gaszenie parą. Steam fire extinguishing to metoda gaszenia parą, która wykazuje naprawdę dużą skuteczność, jednak posiada pewne ograniczenia. Niski ciężar właściwy pary, praktycznie uniemożliwia jej używania na otwartej przestrzeni, gdyż w takich warunkach, para nie osiągnie swoich gaśniczych właściwości. Gaszenie parą okaże się za to bardzo skuteczne w pomieszczeniach zamkniętych, o niewielkich rozmiarach. Dzięki wykorzystywaniu technologii polegającej na działaniu hamującym dopływu tlenu oraz szybkim zaniżaniu jego stopnia stężenia, para idealnie posłuży do gaszenia pożaru cieczy, gazów czy nawet instalacji elektrycznych. Główna zasada działania pary gaśniczej polega na kompatybilności z temperaturą zapłonu palącej się substancji. Im wyższa temperatura zapłonu palącego się materiału, tym bardziej skuteczna w walce z płomieniami okaże się para.