Na czym polega system tlumienia wybuchu

System tłumienia wybuchu (z ang. explosion suppression systems) stanowi świetne zabezpieczenie różnorakich urządzeń przemysłowych. Trudno się więc dziwić, że jest coraz powszechniej stosowany, zarówno przez firmy, jak i osoby prywatne.

Najprościej rzecz ujmując, działanie systemu sprowadza się do tłumienia ciśnienia wybuchowego, którego wzrost zostaje wykryty w przestrzeniach zamkniętych lub prawie zamkniętych. Stąd jego nadrzędnym celem jest niedopuszczenie do powstawania zbyt wysokiego ciśnienia w czasie wybuchu. Dzięki temu można ominąć szkody w instalacjach i najzwyczajniej w świecie ochronić zdrowie ludzi. System tłumienia wybuchu przeznaczony jest głównie do zabezpieczeń silosów, cyklonów, młynów, mieszadeł, kruszarek czy elewatorów.

System tłumienia wybuchu składa się z czterech podstawowych elementów: czujników optycznych i ciśnieniowych, centrali sterujących, butli HRD z czynnikiem gaszącym, dyszy nierdzewnych lub mosiężnych. Pierwszy z wyżej wymienionych elementów odpowiada przede wszystkim za identyfikację źródeł zapłonu w celu aktywizacji całego systemu zabezpieczeń, jak również szybkie wykrycie wybuchu rozprzestrzeniającego się w kanałach. Centrale sterujące to element sterujący systemem tłumienia wybuchu, czyli butlami HDR oraz czujnikami ciśnienia. Monitoruje system oraz dostarcza impulsu zmagazynowanej energii do aktywacji butli. Same zaś butle HDR odpowiadają za ochronę przed wybuchem aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów ruchowych, w których znajdują się pyły klasy ST1-ST3 oraz gazy i mieszaniny wybuchowe.

W jaki sposób to wszystko działa? Wbrew pozorom, nie jest to specjalnie skomplikowane. Wszystko sprowadza się do pomiarów, analizy oraz odpowiednich reakcji. Detektory ciśnieniowe odpowiadają za detekcję eksplozji. Czasem zamiast nich używa się czujników iskier lub czujników płomienia. W chwili, w której pojawią się iskry lub płomienie, a ciśnienie przekroczy dopuszczalny limit sygnał wysyłany jest do centrali sterującej, która zapoczątkowuje otwarcie butli. Substancja chemiczna w nich zawarta wydostaje się przez dysze, co w ostatecznym rozrachunku prowadzi do stłumienia wybuchu.

Do zalet systemu niewątpliwie można zaliczyć szybki czas reakcji, dużą niezawodność, prostą i szybką wymianę elementów a także łatwą jego instalację oraz transport.