Mikroskopy szkolne

Mikroskopy umożliwiają spojrzenie w mikroświata, są one urządzeniami zaprojektowanymi w punkcie obserwacji znacznie małych obiektów, których subtelne elementy są na ogół niewidoczne dla nieuzbrojonego ludzkiego oka. Mikroskop prezentuje się z dwu ogniskujących zespołów soczewek, jakie są postawione na efektach rury nazywanej tubusem. Zespół soczewek zwrócony do punktu zalicza się mianem obiektywu. Z kolei drugi zestaw soczewek nosi nazwę okularu i doprowadza on spełnianie obserwacji. Wewnątrz tubusa za sprawą obiektywu zostaje wytworzony w obraz rzeczywisty, powiększony i odwrócony, który stanowi oglądany przez obserwatora dzięki okularowi. Ze powodu na współistnienie obydwu zespołów soczewek, obraz postrzegany jest udany, powiększony oraz prosty. Mikroskopy metalograficzne stanowią typ mikroskopów służących do doświadczeń na próbkach nieprzezroczystych. Wśród mikroskopów metalograficznych wyróżnia się mikroskopy świetlne oraz mikroskopy elektronowe.

Co możemy oglądać za pomocą mikroskopu metalograficznego?
Same badania mikroskopowe za pomocą mikroskopów metalograficznych polegają na pobraniu próbki z stałego wyrobu, a potem wyszlifowaniu i wypolerowaniu danej powierzchni, czyli wykonaniu tzw. zgładu metalograficznego, który po ewentualnym wytrawieniu zostanie poddany obserwacji mikroskopowej. Ujawnienie struktury konkretnego metalu, a dodatkowo jego stopów i wad niewidocznych gołym okiem stanowi główny cel badań metalograficznych na mikroskopie świetlnym. Dają one identyfikację zróżnicowania komponentów strukturalnych i określenie ich morfologii, ilości, wymiarów i rozmieszczenia. Mikroskopy metalograficzne zezwalają na prowadzenie obserwacji zgładów metalowych i przełomów. Dzięki precyzyjnemu wykonaniu soczewek, mikroskop metalograficzny pozwala wykryć mikropęknięcia, umożliwia obliczenie udziału fazowego oraz obserwacje wtrąceń a innych cech materiałowych.