Mikroskopy stereoskopowe olympus

http://www.mikroskopy.pl/mikroskopia/stereoskopowe

Mikroskopy stereoskopowe umożliwiają przestrzenną obserwację celów w świetle przechodzącym i odbitym, dzięki wykorzystaniu oddzielnych okularów dla obojga oczu, co pozwala na trójwymiarowe widzenie powiększanego obrazu. Dzięki przestrzennemu postrzeganiu powiększonych obiektów, mikroskopy stereoskopowe znajdują użycie w takich dziedzinach nauki jak np. biologia, paleontologia, entomologia, krystalografia, kryminalistyka, mineralogia, jubilerstwo a w sektorze. Mikroskopy stereoskopowe służą raczej jako urządzenie do obserwacji obiektów nieprzezroczystych w świetle odbitym i sprzedają relatywnie mniejsze powiększenia niż mikroskopy biologiczne, gdyż znajdują zastosowanie w pozostałych celach, choć nie wymagają preparowania próbek na szkiełku. Wprowadzono dwa rozwiązania technologiczne dotyczące obiektywów stereoskopowych, zaś są nimi system Greenougha wykorzystujący dwa podstawowe obiektywy a system Abbego, w którym zastosowano jeden ważny obiektyw.

Gdy już zostało powiedziane wcześniej, obraz oglądany przez mikroskopy stereoskopowe jest wielki i teraz spośród ostatniego początku omawiane urządzenie doskonale przyznaje się do chodzenia w środku mikroskopowym dynamicznie unoszących się organizmów żywych. Standardowy zakres powiększeń świadczony przez mikroskopy stereoskopowy zawiera się zawsze w ścianach od trzykrotnego do przynajmniej dwu stokrotnego, tylko ze względu na drobną odległość fizyczną obiektywów z badanej próbki oraz niewystarczającą ilość światła odbitego dochodzącego do obiektywów, złe jest skorzystanie większych powiększeń.