Ksiegowosc funduszy

Butla hrd istnieje wtedy specjalistyczna butla, która urządzona jest w szybko-otwierający się zawór. Przedmiotowe butle zawierają w sobie środek gaśniczy, który jest pod stałym ciśnieniem. Budowa omawianej butli pozawala na niezmiernie szybkie wprowadzenie środka gaśniczego we pomieszczenie chronionego urządzenia.

Butle hrd zaczynane są przede każdym do ochrony przeciwpożarowej aparatów w spraw zagrożenia, na przykład jeżeli idzie o materiały łatwopalne. Chodzi między innymi o filtry, mieszalniki, silosy, cyklony, granulatory czy suszarnie.
Ponadto butle można użyć jako obronę przed wybuchem aparatów, kanałów, przewodów, zbiorników, chodzi tutaj o środowiska, gdzie są pyły klasy ST1-ST3 oraz gazy i mieszaniny hybrydowe. Jest obecne prawie każda gałąź przemysłu.
Należy mieć, iż te narzędzia wymagają być przedstawione w certyfikatach, a tak chodzi o system tłumienia wybuchu oraz bariery gaszącej. W sukcesu wybuchu chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1595X. Choć w sukcesu bariery gaszącej chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1596X.

Dopuszczalna objętość butli wynosi pięć litrów. Butle pragną być zamknięte szczelną, stalową membraną. Omawiane butle w żaden pomoc nie mogą powodować zagrożenia podczas prac serwisowych. Butle należy aktywować napięciem minimum 100/300V, w planie uniknięcia aktywacji przypadkowym napięciem. Są rzeczywiście butle hrd o bardzo większej masy i w klubu spośród obecnym wytwarzane są proporcjonalnie większym napięciem.
Typowe butle realizowanie są proszkiem. Mieszanka tego proszku po rozpyleniu redukuje ciśnienie wybuchu. Spełnia to przez zneutralizowanie wybuchowej atmosfery pyłowej.
Tam, gdzie zastosowanie zwykłych butli proszkowych może wykonać większe obrazy niż korzyści, na dowód w urzędach farmaceutycznych, obiektach przemysłu spożywczego, zastosowanie właśnie są butle hrd.
Istnieją także butle hrd wypełnione parą wodną. Posiadają one wodę o temperaturze większej niż temperatura wrzenia. Para wodna ma za zadanie tłumić wybuch.
Podsumowując, butle stanowią system tłumienia wybuchu. W pełnym systemie hrd funkcjonują obok systemu dekompresji o odciążania wybuchu oraz sposobu izolowania wybuchu.