Kontrola bhp pip

Część osób decydująca otworzyć własną działalność postanawia założyć lokal gastronomiczny. Zakładając własną restaurację, klub, bar lub kawiarnię, powinien jednak zadbać o to, by nasz lokal pozytywnie przeszedł przez kontrolę sanepidu. W różnym razie nie dostaniemy zgody na kontynuowanie działalności.

 

Wymogi techniczne
To, jakie warunki musi robić lokal gastronomiczny, reguluje ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i podejmowania. Ona więcej tłumaczy to, na czym polega działalność gastronomiczna. W treść przepisów polega ona na sztuki oraz zakupie środkami spożywczymi. Wszędzie to tam, gdzie udzielana jest żywność, trzeba używać się do przepisów wysoko wymienionej ustawy. Zajmują one m.in. stanu technicznego pomieszczeń, w których pracuje się produkcja i obróbka żywności i sprawdzają wyposażenie gastronomi – jej stan technologiczny oraz zdrowy. Przepisy regulują i jakość wody, która poświęcona jest do punktów spożywczych i gospodarczych. Wszystkie sprzęty łączone w prac gastronomicznej muszą funkcjonowań w właściwym stanie technicznym też muszą być wysokie.

Wymogi dotyczące pracowników
Pracownicy lokali gastronomicznych pragną posiadać zrobione te badania sanepidowskie też muszą umieć wszystkie stosowne uprawnienia idące na działanie zawodu. W gastronomii mogą to pracować osoby, które ukończyły licea, szkoły zawodowe lub studia uprawniające np. do produkcji kucharza. Taki typ musi także przejść odpowiednie szkolenie BHP oraz ćwiczenie z korzystania ze mebli kuchennych, na których wykonywa.

Dokumenty
Na wszą kontrolę sanepidu trzeba pamiętać zrobiony komplet odpowiednich dokumentów. Chodzą do nich m.in.: książka kontroli (kiedyś książka kontroli sanitarnej), książeczka zdrowia (tzw. książeczka sanepidowska), projekt techniczny domu i dokument poświadczający przeszkolenia ludzi w obszarze przepisów BHP.