Kolposkopia a cytologia

W moc zakładach przemysłowych i magazynach może istnieć zagrożenie wybuchem. Zagrożenie takie pojawia się, jeśli w środku znajdują się ciecze lub substancje stałe generujące gazy wybuchowe, lub jakie zamierzają potencjał wybuchowy jeśli zostaną nieodpowiednio wymieszane.

Atmosfera wybuchowa pojawia się zwykle wtedy, gdy w mieszkaniach jest zbyt wysoka temperatura lub jeśli pojawia się tak zwany łuk elektryczny. Czasami oraz zagrożenie wybuchem pojawia się, gdy w miejscu przybędzie do powstania iskry.

Specjalne fabryki i domy produkcyjne zwykle są dobrze zabezpieczane przed wybuchami, jednakże czasami brakuje pomyślunku w środowiskach takich, kiedy na dowód stacje benzynowe, w których ryzyko wybuchowe często prowadzą ludzie, jacy się tam znajdują - nieprzeszkoleni, przypadkowi, odpadający papierosy na obszarze zagrożonym wybuchem. Szczególna ochrona przeciwwybuchowa powinna zostać rozciągnięta nie tylko nad stacjami paliw, lecz jeszcze na lotniskach, w oczyszczalniach ścieków a w pomieszczeniach, gdzie dostają się młyny zbożowe. Niebezpieczeństwo wybuchowe istnieje oraz w stoczniach, o czym nie wszystek z nas wie.

Wysoko wymienione miejsca objęte są ustawą, która mówi rozciągniecie szczególnej ochrony przeciwwybuchowej. Aby legalnie działać, właściciele a kobiety prowadzące takimi mieszkaniami muszą wykazać się posiadaniem certyfikatów takich jak świadectwa badań typu WE także znacznie różnych.

Większość przepisów regulujących bezpieczeństwo przeciwwybuchowe (explosion protection) jest realizowanych przez Unię Europejską, przez co przepisy też są naturalnie implementowane do polskiego dobra z momentu, jak należymy do Wspólnoty. Każdy właściciel sklepu objętego ryzykiem wybuchowym powinien dokładnie wykazać w raporcie specyfikę miejsca, a jeszcze pokazać możliwe scenariusze sytuacji, w których potrafi wejść do wybuchu.