Kasa fiskalna elektroniczna

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/krajalnica_automatyczna_bizerba_vs_12d/BIZERBA VS 12D - automatyczna krajalnica Polkas Kraków

Na miejsca Europy dochodzi rocznie do przynajmniej dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które zmierzają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i domów, natomiast nie rzadko i do utraty ludzkiego życia. Do wybuchu może sprawić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź miałów jest wykonywana, robiona i magazynowana w obecności tlenu. Największe prawdopodobieństwo atmosferą wybuchową jest zawsze w biznesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich a na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Zgodzie Europejskiej, i stosowanego w medium podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od daty zajścia w bycie dyrektywy ATEX całe tego typu urządzenia muszą korzystać certyfikat ATEX dodatkowo być częste odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do postępowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób grających w tle narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest stosowana do sprzętów posiadających własne źródło zapłonu, ponieważ w ich sukcesie jest możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności statycznej i większych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest aktywnym rozporządzeniem, to wśród korzyści wypływających z podporządkowania się temu dobrzy można wymienić:

zagwarantowanie bezpieczeństwa miejsca pracy dla pracowników w zakładach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuk, zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do obrotu handlowego na kraju Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania i higieny pracy oraz osób odpowiedzialnych.