Kasa fiskalna blad 94

Na wstęp warto dodać co stanowi serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy dawane w czasie gwarancji a po upływie gwarancji, a ponadto niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej płaci za wpisy do lektury serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów oferuje swoim konsumentom dodatkowe usługi: szkolenia z obszaru obsługi kas fiskalnych, a ponadto usługa w normalnym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W momencie potrzebnych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza następujące czynności: – ocenia stan plomb kasy oraz ich synchronizacja z tekstami w sztuce serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego wersję, współpracę z napisami w pracy kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, szczególnie w charakterze emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty pierwszej i modułu fiskalnego co do współpracy z faktami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu wspólnie z zastrzeżeniami przechowuje w sztuce serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny musi być wykonany i to, kiedy użytkownik kasy zawiesił swoją działalność czyli z wszelkiej przyczyny zaprzestał rejestrowanie ruchów na kwocie fiskalnej, jednak nie wyrejestrował kasy. 2. W czasie przeglądu technicznego oceniane są przede całym te czynniki konstrukcyjne kasy, jakie są odpowiedzialne za rejestrowanie obrotów a których nieprawidłowe działanie mogłoby wpłynąć na niskie wyliczanie podatków. Tak a w momencie przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które wpływają na działanie kasy, ani również nie sprawdza, czy pozostałe elementy wyposażenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, klient może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i zmianę uszkodzonych elementów, przecież będą zatem prace wykonywane poza przeglądem technicznym.