Jakie sa obowiazki posiadajacego kase fiskalna

Kasę fiskalną musi posiadać każdy przedsiębiorca, który zamierza sprzedawać towary lub usługi na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Nie ma przy tym znaczenia, czy sprzedawca jest płatnikiem VAT, czy też jest zwolniony z takich rozliczeń. Jakie są obowiązki posiadającego kasę fiskalną?

Posiadający kasę fiskalną powinien przede wszystkim sprawdzić, czy musi obowiązkowo ewidencjonować na kasie sprzedaż, której dokonuje. W przypadku sprzedaży drobnej, prowadzonej rzadko, czasem lepszym rozwiązaniem może być prowadzenie zapisów w ewidencji sprzedaży niedokumentowanej. Zwolnienia od konieczności posiadania kasy fiskalnej zostały opisane w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Pamiętajmy o tym, że przy zakupie pierwszej kasy fiskalnej przysługuje nam zwrot sięgający nawet 90% jej wartości, nie więcej jednak, niż siedemset złotych. Znacznym udogodnieniem, zarówno dla klienta, jak i sprzedającego, będzie dobrze skonfigurowana kasa, czyli taka, która posiada pełny katalog sprzedawanych produktów lub usług. Dla klienta dużą zaletą tej sytuacji jest fakt, że otrzyma on paragon, który będzie służył jako ewentualna podstawa zwrotu.

Podstawą działania na kasie, będzie fiskalizacja kasy fiskalnej. Na czym ona polega? Jest to jednorazowa i nieodwracalna procedura, która oznacza trwałe przypisanie numeru NIP podatnika do modułu fiskalnego. Oczywiście, możemy zakupić kasę fiskalną i nie dokonywać fiskalizacji, ale taka kasa fiskalna będzie mogła być wykorzystywana do pracy jedynie w trybie niefiskalnym. Bardzo ważne jest, by fiskalizacji kasy dokonywał doświadczony serwisant, w przypadku błędu koniecznym będzie bowiem zakup nowej kasy.

Do głównych obowiązków posiadającego kasę fiskalną należy wydrukować paragon i wydać go klientowi za każdym razem, gdy ten dokona zakupu, oraz raz dziennie wydrukować raport dobowy. Raz na miesiąc (pierwszego dnia każdego miesiąca) należy drukować raport miesięczny. Należy również pamiętać o obowiązkowym przeglądzie. Powinien on zostać dokonany po 24 miesiącach użytkowania kasy. Pamiętajmy również o odpowiednim przechowywaniu paragonów i raportów: ustawodawca nakłada na przedsiębiorców obowiązek przechowywania kopii rolek i raportów dobowych przez okres pięciu lat, paragonów przez okres dwóch lat (od zakończenia roku podatkowego). Istotną rzeczą jest również pamiętanie o tym, że po upływie pięciu lat przedsiębiorca powinien obowiązkowo wymienić moduł kasy.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl