Jak optymalnie wykorzystac zasoby firmowe

Systemy ERP, czyli planowanie zasobów przedsiębiorstwa z angielskiego enterprise resource planning, tłumaczone przez producentów również jako zaawansowane planowanie zasobów – to określenie klasy systemów informatycznych, które służą wspomaganiu zarządzania firmą z różnych obszarów biznesu. Systemy ERP są złożone zazwyczaj z wielu modułów. Integracja modułów wykonywana jest bez duplikacji informacji. Moduły ERP są następcą modułów MRP II.


Wspomaganie zarządzaniem jednostki może obejmować wszystkie lub część szczebli zarządzania i pomaga w optymalizacji wykorzystania zasobów firmy oraz zachodzących w nim procesów.

Systemy ERP są rozwinięciem systemów MRP II. Podstawowym ich elementem jest baza danych, która jest zazwyczaj wspólna dla wszystkich pozostałych modułów. Moduły te zwykle obejmują następujące obszary:

magazynowanie towarów;
rozporządzanie zapasów;
obserwowanie realizowanych dostaw;
tworzenie i rozwój produktów;
zarządzanie maszynami i obiektami przemysłowymi;
planowanie i kierowanie produkcją;
zaopatrzenie;
reklama i sprzedaż;
zarządzanie relacjami z konsumentami;
tworzenie i rozwój procesów
finanse i księgowość.

W skład modułów ERP mogą wchodzić także inne moduły, jak np. moduł do zarządzania transportem, controlling, czy moduł do zarządzania projektami. Systemy ERP pozwalają na dopasowanie ich do specyfiki poszczególnych firm, m.in. dlatego, iż dane moduły mogą być wzajemnie niezależne od siebie.

Rozbudowane możliwości
Systemy ERP są na tyle elastyczne, że dają nam możliwość dokładnego dostosowania go do potrzeb firmy. Wykwalifikowany pracownik lub jednostka informatyczna potrafi stworzyć pomosty, które łączą system ERP z innymi programami i aplikacjami wymaganymi w życiu przedsiębiorstwa. Plusy z tego rozwiązania są oczywiste. Pełna integracja narzędzi informatycznych:
ułatwia procedury obowiązujących w jednostce,
automatyzuje powtarzalne procesy, minimalizuje czas potrzebny na pracę.