Historia mikroskopu

Nazwa mikroskopu powstała przez połączenie słów z języka starogreckiego o znaczeniu  „mały” oraz „patrzę”, „obserwuję”. Mikroskop służy do obserwacji małych, często niewidocznych gołym okiem obiektów. Urządzenie to jest szeroko stosowane w medycynie, nauce, a także przemyśle i w wielu innych dziedzinach. Na przestrzeni dziejów wymyślono różne typy mikroskopów.

Pierwszym z nich było urządzenie optyczne, które do oświetlania badanych obiektów wykorzystywało wyłącznie światło dzienne. Przyrządy te, nie zdobyły wielkiej popularności, ponieważ powiększenie możliwe do uzyskania było maksymalnie dziesięciokrotne. W XVII wieku nastąpiła rewolucja w badaniach mikroskopowych. Antonie van Leeuwenhoek przyczynił się do ulepszenia mikroskopu, a później do udoskonalenia produkcji na szeroką skalę. Jako pierwszy człowiek pod mikroskopem obserwował różne rodzaje komórek. Dzięki niemu, na świecie nastąpił ogromny przełom w badaniach biologicznych. Naukowcy mogli obserwować mikroorganizmy, dowiadując się zupełnie nowych rzeczy na temat świata fauny i flory. Wynalezienie i spopularyzowanie mikroskopu umożliwiło dalszy rozwój medycyny. Wynaleziono wiele leków i szczepionek. W XVIII wieku pod mikroskopem obserwowano bakterie gruźlicy, co przyczyniło się w późniejszym okresie do wynalezienia szczepionki przeciwko tej chorobie. Mikroskop spowodował powstanie nowych dziedzin nauki: między innymi mikrobiologii i cytologii. Pod mikroskopem obserwowano także po raz pierwszy chromosomy i udowodniono, że są one nośnikami genów. Od tego czasu zaczęła rozwijać się nowa dziedzina wiedzy: genetyka. Odkrycie i obserwacja genów umożliwia w dzisiejszym świecie walkę z chorobami genetycznymi. Nie zapominajmy także o prawnym aspekcie – dzięki genetyce możliwa stała się identyfikacja przestępców, a także określanie ojcostwa. Mikroskop przysłużył się także przemysłowi: dzięki niemu opracowuje się nowe stopy metali, które są materiałem wykorzystywanym w wielu dziedzinach gospodarki i nauki. W XX wieku wynaleziono mikroskop elektronowy. W tym nowym typie urządzenia, za pomocą elektronów obserwowano najmniejsze ze struktur komórkowych. Podsumowując, pod dzisiejszym mikroskopem można oglądać malutkie cząstki świata przyrody. Dzięki temu wynalazkowi możliwy był postęp w dziedzinie nauki, przemysłu i medycyny.