Gotowanie w woku

Tłumaczenia ustne umożliwiają komunikację pomiędzy rozmówcami wysławiającymi się w dwóch innych językach znaczonych albo w sukcesie, gdy sama z osób podaje się językiem migowym. Sama czynność określana mianem tłumaczenia ustnego, to oferowanie identycznego znaczenia między ludźmi operującymi innymi językami, zaś celem tej prace jest nawiązanie komunikacji i przekazywanie informacji. Tłumaczenia ustne w przeciwieństwie do tłumaczeń pisemnych, dzieją się w toku tym, co oznacza, iż przekład wypowiedzi zawsze prowadzony istnieje na bieżąco. Jest kilka metod tłumaczenia ustnego, i najbardziej typowymi także regularnie używanymi są tłumaczenia symultaniczne oraz konsekutywne. Tłumaczenia ustne symultaniczne grane są podczas światowych konferencji, gdzie wypowiedzi zagranicznych gości tłumaczone są przez lekarzy wysłuchujących przemówień przez słuchawki w dźwiękoszczelnych kabinach.

Symultaniczność tych przekładów liczy na równoczesnej translacji ze słuchu, gdzie komunikat docelowy powstaje już po usłyszeniu uwag w języku wyjściowym. Tłumaczenia ustne konsekutywne wynikają z zmianie sytuacji, kiedy tłumacz rozpoczyna interpretowanie i translację tylko po zakończeniu wypowiedzi przez prelegenta. Zwykle tłumacz konsekutywny występuje w otoczeniu rozmówcy podczas wysłuchiwania mówcy oraz wyrabia w trakcie notatki, a później wygłasza przemówienie w stylu docelowym imitując możliwie najwierniej stylistykę oryginalnej wypowiedzi. Wszystka z wymienionych technik tłumaczeń jest własne zalety oraz zalety, ponieważ nie sposób jednoznacznie orzec o mocy którejś spośród nich. Rzecz jasna, istnieją także inne metody tłumaczenia ustnego (np. tłumaczenie szeptane, tłumaczenie zdanie po daniu lub tłumaczenie a vista), które zawierają klimat bardziej spontaniczny a nie wymagają aż tak wysokiego zainteresowania jak wcześniej wymienione techniki, stąd znajdują zastosowanie podczas spotkań nieformalnych.