Filtr p pylowy

W wielu gałęziach przemysłu mamy do wykonywania z koniecznością odpylania pyłów, które stanowią mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Stanowią wtedy podstawowe procesy połączone z przeróbką węgla kamiennego, drewna w sektorze drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły grające w sektorze chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który stał stworzony razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych zawieramy w możliwości narzędzia a wszystkie instalacje zrobione razem z ważną dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią żyć one przesadzane dla odpylania pyłów należących do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze układy filtracyjne mają kategorie 3D. Daje to na stawianie ich w jakimkolwiek pomieszczeniu, jaka jest zaklasyfikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak i w okolicach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń jesteśmy dwie główne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technika ta używa systemy automatycznie odpowiadające na start ciśnienia szybkiego i zapobiegające w zarodku powstający wybuch. Organizm jest wyposażony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, określa go do centrali, jaka z serii rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze sposobem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego wyeliminowania to jedynie około 60 ms. Bardzo intensywne stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Zmniejsza się ona do wykorzystania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które stosują ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym systemem, ciśnienie jakie istnieje w ochranianym urządzeniu zostanie ograniczone do wartości niebędącej zagrożenia. Używamy innego sposobu wykonania techniczne membran: okrągłe albo prostokątne, płaskie lub wypukłe, wyposażone w czujnik zerwania lub nie, uczynione ze pewni węglowej lub kwasoodpornej. Z ciekawości na poziom płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, niezbędne jest skierowanie strefy niebezpiecznej w dziedziny obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w obrębie konkretnej instalacji, każde jej stronie i elementy są stosowane w taki zabieg, aby one też nie były okazją powstania źródła zapłonu pyłów.