Dyrektywa unijna transformatory

Dyrektywa ATEX w naszym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Używa się do wyrobów przeznaczonych do kariery w okolicach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić rygorystyczne wymagania odnoszące się nie ale do bezpieczeństwa ale również do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W kwestię przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a jeszcze związane spośród obecnym jakieś procedury oceny w decydującej mierze uzależnione są od stopnia zagrożenia środowiska, w jakim dane narzędzie będzie wykonywało.
Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi spełniać określony produkt, żeby mógł stanowić wdrażany w okolicach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie wielkie prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Stanowi ich dwie. W głównej klasie wydobywają się urządzenia, które kojarzy się w podziemiach kopalni także na przestrzeniach, jakie potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga część zwraca się do urządzeń, które korzysta się w nieznanych miejscach, a jakie potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

oprawy liniowe ledeLLK LED - liniowe oprawy świetlówkowe led EX ATEX | GRUPA WOLFF

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla wszystkich urządzeń działających w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej konkretne wymagania można z łatwością zlokalizować w granicach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia przyjęte do rzeczy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem winnym być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien stanowić znany, widoczny, trwały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub jedno zaopatrzenia w planu zapewnienia zgód z aktualnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.