Dyrektywa unijna prawa konsumenta

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, które potrzebują być przeprowadzone przez każde produkty, jakie są oddane do skorzystania w okolicach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z regułą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, realizowanych w danych krajach członkowskich organizowane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią stanowić sprzeczne z przepisami dyrektywny, ani nie może przylegać do zaostrzenia wymagań założonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została wprowadzona w życie, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko, jakie jest związane z użyciem dowolnego produktu w rozmiarach, w których potrafi przekraczać atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi dużą odpowiedzialność za określanie, czy dany towar podlega ocenie zgodzie z umowami atex i za dostosowanie danego materiału do aktualnych części. Atest atex jest wymagany w sukcesu produktów, jakie dostają się w strefie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia początkiem istnieje toż dziedzinę, gdzie komponuje się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w zintegrowaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do jakości takich substancji dostosowuje się: ciecze, gazy, pyły i włókna łatwopalne. Potrafią obecne stanowić np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu realizuje w sukcesie, jak duża dawka energii wypływająca z efektywnego źródła zapłonu trafia do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru powraca do wybuchu, który decyduje ogromne zagrożenie dla mieszkania a zdrowia ludzkiego.