Dyrektywa unii europejskiej

http://erp.polkas.pl/comarch-erp-optima/comarch-erp-optima-place-i-kadry/

Dyrektywa ATEX to typowa nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą spełniać produkty przyjęte do gruncie w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Ułatwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, gdyż jak wiadomo swobodny przepływ produktów to pewne z zwykłych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany został w Prawie Ministra Role w sprawie minimalnych wymagań dla narzędzi oraz układów ochronnych danych do celu w strefach zagrożonych wybuchem oraz papierów i wiedz pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie opisano w sposób szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i procedury, które potrzebuje spełniać produkt w zależności od miejsca w jakim będzie on brany. Należy przecież mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi także spełniać wytyczne płynące z nowych ważnych ustaw dotyczących danego wyboru i potrafić wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym używana jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich wychodzenia. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu winien stanowić już wycofany z sektorze. Jest to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat połączonych z trudnymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budów i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem atakiem na konkretnym miejscu pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi materiały w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne zasady są zharmonizowane z dyrektywą ATEX. Na placu wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.