Dyrektywa atex 2014

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Oddaje się do wyrobów przeznaczonych do praktyce w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać rygorystyczne wymagania wiążące się nie jedynie do bezpieczeństwa ale także do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W zasadę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a też powiązane spośród tym każde procedury oceny w centralnej mierze uwarunkowane są z stopnia zagrożenia środowiska, w którym specjalne wyposażenie będzie wytwarzało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi pełnić określony produkt, żeby mógł stanowić łączony w dziedzinach zagrożonych wybuchem. A o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie wielkie zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Stanowi ich dwie. W pierwszej klasie spotykają się urządzenia, które przyjmuje się w podziemiach kopalni a na powierzchniach, jakie mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część kieruje się do urządzeń, które dopasowuje się w różnych miejscach, ale które potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla każdych urządzeń wykonywających w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej powszechne wymagania ważna z łatwością odkryć w zasadach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania zbliżone do pozycji w strefach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być jasny, widoczny, stały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontroli lub samo zaopatrzenia w planie zapewnienia zgody z prawymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.