Dyrektywa atex 137 i 95

Tytułowe oświetlenie awaryjne LED jest przeznaczone do wyznaczania wyjść awaryjnych i możliwości ewakuacyjnych w budynków użyteczności publicznej. Teraz w hotelach, pensjonatach, a zarówno w kwaterach prywatnych obowiązkowo powinno być zainstalowane oświetlenie awaryjne korytarzy i rozwiązań ewakuacyjnych. Jednak oświetlenie awaryjne żarówkowe pobiera zbyt więcej energii i wymaga doprowadzenia zasilania awaryjnego z szerokiego akumulatora, częstokroć dodatkowo koniecznym objawia się stworzenie własnej instalacji oświetlenia awaryjnego. Na szczęście, na własnym rynku pojawiły się wystarczająco mocne diody LED, które ujawniły się naprawdę dobrą alternatywą dla żarówek.

Wspomniane wysoko elektroluminescencyjne diody LED pobierają kilkukrotnie mniej energii, posiadają wielką wytrzymałość i niskie napięcie zasilania. Oświetlenie awaryjne LED oprócz oświetlenia ewakuacyjnego, oświetlenia dróg ewakuacyjnych, oświetlenia mieszkań o poważnym zagrożeniu, antypanicznego oświetlenia stref miłych i oświetlenia rezerwowe ma także oświetlenie ewakuacyjne stanowisk praktyki w powierzchni szczególnego zagrożenia, czyli miejsc, gdzie jest spore prawdopodobieństwo wypadku wśród ludzi lub drugich ról w wypadku awarii oświetlenia. Przykładami takich trudnych sprawie będą wykopy oraz prace z treściami toksycznymi lub wybuchowymi. Także w sukcesu wykonywania obowiązków przy szybko rozwijających maszynach, trzeba zrobić ewentualność włączenia oświetlenia awaryjnego w form awarii oświetlenia zwykłego.

Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego LED są urządzone w kształty mikroprocesorowe i połączone magistralą komunikacyjną z jednostką centralną systemu. Dużą zaletą nowoczesnego systemu oświetlenia awaryjnego LED stanowi fakt, że jest więc przeważnie system rozproszony, co oznacza, iż oprawy ewakuacyjne i nowe urządzenia wpadające w skład systemu, posiadają własne źródła napięcia w formy akumulatorów. Cały system oświetlenia awaryjnego LED składa się z racje centralnej, rozdzielaczy tudzież opraw oświetlenia awaryjnego, i komunikacja pomiędzy jednostką centralną, rozdzielaczami i oprawami wykonywa się po dwuprzewodowej magistrali.